top of page

Propojení se svými kořeny a s Planetou Zemí

Tato meditace slouží ke spojení se sebou, vnitřní stabilitou a ukotvení se zde na Planetě Zemi a propojení se s ní.

Propojení lůna se srdcem

Tato meditace  slouží ke spojení s citem uvnitř sebe. Dochází k propojení a uvědomění si svých potřeb a dovolení si je následovat. Otevírá ve vás vědomí lásky, citu a soucitu. Dochází k napojení a propojení se životem, s jeho přirozeným cyklem a rytmem.

bottom of page