top of page

Přirozenost ženy

Žena je přirozeně emocionální a pocitová bytost. Pokud však nemá tuto část sebe přijatou a její srdce není propojenou s dělohou, tak se její emocionalita projevuje velmi nestabilně a destrukčně.


Žena potřebuje přijat své stinné části sebe, všechny ty za které byla odmítána a odsuzována. Všechny ty, které na sobě nemá ráda a nejraději by je neměla.


Tyto nepřijaté stíny se v tobě projevují jako temný mrak, který máš za zády a nevíš o něm a projeví se skrze tebe v situacích ve kterých to nejméně čekáš a to nekontrolovatelně. V tu chvíli jsi jím vlečena a ovládána, nemáš v tu chvíli moc nad svým životem a projevem.


Je potřeba, aby jsi přijala zodpovědnost za všechny ty stinné části sebe , netouží po ničem jiném než být tebou viděny a uznány. V tu chvíli se tvůj stín pro tebe stane podporující a hnací silou.


Když víš co, máš za zády máš nad tím moc a řídíš to ty. Uvědomuješ si, co se v Tobě odehrává ještě před tím, než zareaguješ a to ti dává svobodnou volbu jak se zachovat v určité situaci.


V žádném případě tím nemyslím, abys potlačovala své pocity a emoce, ba naopka je velmi žádoucí aby ses jim otevřela, ale s plnou pozorností a bdělostí je projevila konstruktivně, to znamená že je můžeš vyjádřit jako hlubokou bolest kterou teď v sobe cítíš, v tu chvíli se ti dostává obrovského pochopení a soucitu.


To, co my ženy často děláme je, že za svoji bolest viníme druhé, protože oni ji v nás vyvolali, tak jim to dáváme za vinu a stává se to pro nás prostředkem manipulace.


Přestaly jsme věřit v sílu a čistotu své lásky a začaly jsme používat svoji bolest jako prostředek k dosahování svých potřeb a cílů. Je čas toto nastavení odložit. Je čas naše syny a dcery vést k čistě úmyslu a k důvěře v sílu své lásky.


Otevírej se prožívání a nic v sobě nezadržuj, nechej vše volně skrze sebe procházet. U ničeho se nezastavuj a staň se tím proudem prožitku.


To ti dá pocit sytosti, naplnění a úplnosti. Budeš mít nadhled nad svým životem a okolnostmi v něm. Skrze prožitek ti přijde spoustu uvědomění a budeš vidět život vícerozměrně a v souvislostech a nebudeš mít takovou potřebu do mnohých dějů vstupovat.


Nepřebírej zodpovědnost za vztahy druhých, bere ti to sílu a vyčerpává z tvé ženské podstaty. Převezmi zodpovědnost za sebe a za své vztahy a vliv na ně. Nech druhým, co je jejich, co ti nenáleží jim vrať.


Ty jim s tím nepomůžeš, když na sebe stáhneš jejich bolest a utrpení. Bereš jim tak sílu a zodpovědnost za jejich život a ty si nakládáš víc, než ti náleží.


K tomu, abys mohla být pramenem a výživou pro ostatní a života kolem tebe, musíš nejdříve pochopit, že tím pramenem jsi ty a je potřeba, abys o něj pečovala a dbala, aby jeho proud nevysychal.


Staráš se o něj tím, že prožíváš, že je tvé tělo, srdce a duše otevřeno prožitku, ten je Tvou nedílnou součástí a výživou. Je potřeba, aby ses uměla cítit a naslouchala svým potřebám a ty následovala a nenechala si brát své niterné touhy.


Pokud se potlačuješ a umenšuješ, tvá láska, tvé světlo uhasíná a ty se stáváš vyprahlou studánkou lačnou po vodě, po blaženosti a to tě mnohdy vede k odpoutání se od sebe samé.


Tvá pozornost se tak obrací do vnějšího světa a ty se naučíš uspokojovat potřeby druhých, navzdory těm svým se kterými už jsi ztratila kontakt, protože ses naučila prožívat skrze druhé.


Naučila ses cítit sebe, skrze druhé a to tě odvedlo od sebe a do závisloti na vnějším světě a na jejich prožitcích a emocích. To tě následně vede k podvědomé zlobě na svět okolo tebe a v podstatě tuto zlobu cítíš vůči sobě, že ses zradila, že ses opustila a to ti vzalo svobodu a chuť žít, chuť tvořit a prožívat.


Vem si tedy zpět svou sílu, schopnost uzdravovat sebe sama, schopnost prožívat a tvořit si život dle svých představ přání a vizí ve spojení s Božstvím uvnitř tebe.


Přeji Ti, abys našla cestu k obnovení své přirozenosti a vědomému navázání kontaktu sama se sebou a se svou citlivosti a láskou uvnitř Tebe.


Nechť jsi požehnáním Země a Nebe.

Nechť se staneš milovnicí a obdivovatelkou a strážkyní života a krása se pro Tebe stane přirozenou ctností.


Pokud bys cítila, že potřebuješ podpořit na této cestě, jsem tady pro Tebe.


S láskou Pavla
Comments


bottom of page