top of page

Uzdravení porodního traumatu
Vnímám jak je pro ženu důležité uzdravení jak traumatu vzniklého ze samotného porodu, kdy přicházela na svět a z porodu, kdy žena rodila své dítě, či děti. Je to pro ženu situace a stav, na který se nemusí úplně vždy dobře připravit tak, aby její porod proběhl bezbolestně a tak, aby nezanechal šrám na její duši a v její emocionální, tak fyzické rovině.


Proč o tom píši. Sama jsem maminka a touto zkušeností jsem si prošla a zranění po císařském řezu jak fyzické tak to emocionální vzniklo a trvalo několik let, než jsem tyto roviny v sobě uzdravila. O to více přes tuto zkušenost vnímám za svou povinnost to sdílet, protože vím, že každá žena si v tom najde to své k zvědomění a uvědomění si toho, co ji třeba zatěžuje v její úrovni ženství a může se ji tak dostat odpovědi.


Co se týče císařského řezu z mého pohledu je to obrovský zásah do ženského těla a úrovně, kde sídlí naše síla a pokud v tomto místě dojde k řezu, tak dochází k narušení toku životní síly a taky k narušení sebevědomí, důvěry ve své tělo a prožívání své vlastní intimity a sexuality. Pokud toto trauma zůstane neuzdravené, tak se to může projevovat v mnoha oblastech života jako disharmonie.


Například ve vztahu k sobě, ke svému tělu a taky ve vztahu k sobě jako k matce a tomu jak vnímám a jak ráda jsem matkou. Je to určitý úhel pohledu se kterého, to můžu vnímat a vidět a každý si v této informaci může najít to své.


S láskou Arisis

Comments


bottom of page