top of page

Vnitřní oheň


Vnímám, že v případě, kdy se stane více rozvinutá ženská část – empatie, soucit, láska a je potlačená mužská část- pudová oblast - projevení se, pozornost obrácená do vnějšího světa, tak nám to brání k prosazení a manifestaci svých darů a poslání se kterým jsme na planetu přišli. Duše nemá příležitost se skrze nás plně projevit, protože nám brání strach.

Pudová část je buď potlačená, a nebo se projevujeme jen skrze ni a lítáme z jednoho extrému do druhého.

Buď upřednostňujeme oblast srdce, v tu chvíli jsme sice milujícími, soucitnými bytostmi, ale tím, že si odpíráme materiálno, požitky a prožitky, právo na život, tak si zastavujeme proudy hojnosti a žijeme v chudobě, jak vnější, tak vnitřní a nejsme prospěšní sobě ani celku.


Hodnotíme a nedovolujeme si své potřeby a bráníme si tímto tokům, které jsou k nám neustále směřovány. Vnímám jak je důležitá propojenost zemského a nebeského ohně, jak je důležité mít tyto části probuzené a otevřené.


Přijaté a osvobozené tak, aby se skrze nás mohlo manifestovat naše Božství, dary se kterými, jsme, tady každý vstoupil. Je třeba vytvářet neustálou rovnováhu těchto světů. Mít ty nejsvětelnější záměry pro vytváření harmonie a lásky kolem nás. Mít velké vize a přání.


Pokud na sobě odmítáme své pudy a to je dle mého názoru jen nepochopení této oblasti, tak pak nemáme chuť cokoliv tvořit, protože nemáme palivo, potřebnou energii k tomu.


Je důležité se naučit s touto části nás pracovat a to tak, aby sloužila ona nám v náš prospěch a ne my ji. Je třeba převzít za ni zodpovědnost a nenechat si touto silou určovat své činy. V propojení se srdcem dokážeme zázraky a je to ve prospěch celku.


Je to ohromně silný zemský oheň, který vás buď pálí ze vnitř vášní a touhou, ale který vás také evokuje k činům a popohání.


Když je tato síla dlouho potlačována, tak může být v první chvíli nekontrolovatelná, bouchající, také projevující se skrze agresi, která je jen reakcí na neprojevení se, atak se hromadí a hromadí, až bouchne.


Je velmi užitečné začít tuto část v sobě poznávat a seznamovat se s kvalitou, kterou nese. Je to kvalita, která když je v nás uzdravená, tak nám dává absolutní energii do života a chuť dělat velké činy.


Zde není místo pro strach a jakékoliv obavy.

Narůstá odvaha.

Je to ohromná síla, která je velmi tvořící, prosazující, manifestující.

Je to síla, kterou se musíme naučit kultivovat tak, aby sloužila ona nám a ne my ji. Je to síla, která, když je, nezpracovaná, tak může být ničivá a destrukční, ale když tuto část pochopíme a uchopíme, tak se stáváme šťastnými, naplněnými a vědomými tvůrci svého života


S láskou Arisis

Comments


bottom of page