7_edited.jpg

Tyto masáže jsou o zastavení se v přítomném okamžiku, bytí v těle a dání pozornost a prostor sama sobě, svému nitru, svým hloubkám a vnitřnímu světu.

Skrze pečující a vědomý dotek je tak dán průchod všemu uvnitř Tebe, co chce být viděno, uzdraveno a osvobozeno. 

 

Je dána pozornost Tvému prořívání.

Zde najdeš masáže, které jsou velmi pečující, hýčkající a zároveň nesou terapeutický přesah. 

Přináší uzdravující proces.

 

Dochází k uvědomění si svých postojů, přesvědčení a bloků, které Tě doposud omezovaly. Přichází proměna ve fungování a postoji vůči sobě a svému tělu. Začneš cítit k sobě a ke svému tělu více lásky, laskavosti a soucitu. Propojíš se s hlubokou moudrostí ve svém těle.

V nabídce najdeš masáž:

   Terapeutická masáž s biodynamickým přístupem

Vycházím z principu kranio-sakrální biodynamiky, kdy je známo, že v těle je přítomen přirozený rytmus srovnatelný s hlubokým dechem. Je tím pojmenovaný přirozený přílivový pohyb tekutin, vody v našem těle.

Avšak postupem života dochází k narušení tohoto přirozeného proudění. To s sebou nese určité fyzické stavy, jako únava, nemoci, psychické poruchy a různé vztahové potíže v životě. Jde o nerovnováhu, která se tvoří v těle a s ní přichází i diskomfort v našem životě.

Celostním přístupem, kdy se zaměřuji na hledání zdraví a přirozené rovnováhy ve vašem těle dochází k umožnění a obnovení stavu harmonie. Váš systém a kapacita nervového systému si tyto procesy řídí sama. Terapeut svým přístupem pouze umožňuje prostor k přirozené obnově rovnováhy a harmonie na úrovni duše, těla a mysli.

Díky vnímání těchto sil a zaměřené pozornost k této úrovni se stane to, že se ve vašem těle udějí přirozeně změny, které však vychází zevnitř z vašeho těla.


Já jsem v tomto případě jemná podpora, která drží dostatečně bezpečný a podporující prostor k probíhájícím vnitřním proměnám.

Při této masáži je dotyk formou naslouchání, poskytuje podporu a zpětnou vazbu tělu klienta a jeho vnitřním přirozeným procesům. Terapeut vnímá síly a procesy v těle klienta, doprovází je svýma naslouchajícíma rukama a tím jim umožňuje projevit se a pracovat.

Dotek je formou interakce, který tuto změnu usnadňuje.

Celou dobu Tě provází příjemná, podporující a přijímající atmosféra. Pocit bezpečí, klid, relaxační hudba,vůně a teplo ohně plápolajícího v krbu.

Tyto masáže doporučuji všem ženám:

 -  které z hloubi duše cítí volání po této vědomé práci skrze tělo, dotek a dech

 -  které jsou náročnější v požadavcích na vědomou péči o své tělo.

Nespokojíte se jen tak s jakoukoliv masáží a hledáte originální, jedinečný, laskavý a vědomý přístup.

Je vaší samozřejmostí se nechat vést svou intuicí, dát si to nejlepší a to zároveň očekáváte u péče o vás samé, kterou si také rády dopřejete.

 

Pokud vás volá tato vědomá pozornost a péče, tak vás ujišťuji, že jste na správném místě.