top of page

Lůno - centrum ženství


Je jedinečným zdrojem naši síly, tvořivosti a pocitu bezpečí. Je místem, ve kterém se tvoří a rodí nový život. Je to náš domov.


Z tohoto místa pramení prožívání. Pokud je žena se svým lůnem ve spojení, tak vždy koná v souladu se sebou a zachováním života, ve prospěch všech. Proto, toto místo zaslouží a je pro něj žádoucí speciální péče a pozornost.


Tuto oblast si můžete představit jako studnu plnou vody. Je centrum emocí. Je důležité tuto vodu udržovat v neustálé čistotě. Starat se o to, aby se nestala jedem pro vaše tělo a psychiku. Tato voda může být buď křišťálově čistá, svěží, dobíjející a očisťující, anebo je vyschlá, zakalená a plná nánosů.


Tak jak jsme schopny prožívat a cítit své lůno, tak pak vnímáme sebe samé, své potřeby a to nám vytváří určitý vztah k sobě a okolí.


Proto je důležité, abychom se milovaly a měly rády takové, jaké jsme. To je však těžké, pokud si v sobě neseme, záležitosti za, které se odsuzujeme. To může pramenit i z nechtěného milování s mužem, či popírání svých potřeb, sexuálního zneužití, těžkého porodu, potlačování své sexuality a mnoho dalších aspektů.


Děloha ženy má pohlcovací schopnost, tudíž do sebe vstřebává energie a atmosféru z prostoru. Pokud se žena neumí zbavovat těchto nežádoucích energií, žijí v ní a ovlivňují její chování, myšlení a to jak se cítí.


Ovlivňují ji v tom, jak se prožívá jako žena. Zda cítíte, že vaše lůno tepe živostí a životem. Zda cítíte šťavnatost a hojnost ve svém, lůno, anebo je tam tolik bolestí a zranění, že už jej, tudíž sebe necítíte a nevnímáte a ztratily jste s ním kontakt.


Vaginální tkáň se stává znecitlivěná a to brání k plnému prožívání sexuality, intimity a hlubokých prožitků z vlastní rozkoše a potěšení.


Každý muž, který kdy do vás vstoupil, ve vašem lůnu zanechal část sebe. A to jsou pro vás všechno informace, které vás ovlivňují. Buďto příznivým, či nepříznivým způsobem. Když je žena spojená se sebou, tak si pečlivě volí muže, který do ní vstoupí, protože cítí co, to v ní zanechává za následky.


Už dávné civilizace věděly o síle a účincích, vědomého sexuálního spojení, které nás může vynést do ohromné blaženosti, až extáze, která se proměňuji v něco mnohem vyššího a otvírají se nám tak brány za běžné vnímání.


Otevírá to v nás mnohem větší potenciál milovat.

Rozproudí se tak do našeho těla ohromné množství energie, která způsobuje samoléčící proces.


To nás vede k vědomému žití a kvalitnějšímu prožívání ve všech rovinách.


S láskou Arisis

Comments


bottom of page